Doradztwo Transakcyjne

Specjalizacje

Jak możemy Ci pomóc?

Doradztwo Transakcyjne
Doradztwo Korporacyjne
Doradztwo Regulacyjne
Prawo Międzynarodowe

Planowanie i budowanie struktur

Pomysł wart jest dolara – jego wykonanie warte jest milion. Mamy świadomość, że w biznesie najważniejsza jest wizja jego rozwoju, który szczególnie w początkowym etapie pochłania ogromną ilość czasu. Wychodząc temu naprzeciw, oferujemy pełne wsparcie w przygotowaniu oraz zbudowaniu struktur prawnych niezbędnych do komfortowego i bezpiecznego prowadzenia działalności. Nasi klienci mogą liczyć na kompleksowe doradztwo oraz obsługę prawną w zakresie wszelkich formalności a zaoszczędzony w ten sposób czas i energię mogą ukierunkować na dalszy rozwój
Czym się zajmujemy:

Doradzamy przedsiębiorcom planującym założyć działalność gospodarczą

Pomagamy dostosować struktury działalności naszych klientów do ich indywidualnych potrzeb oraz specyfiki branży, w której funkcjonują

Wspieramy klientów w procesie rejestracji spółek prawa handlowego

Zastępujemy klientów w kontaktach z urzędami oraz bankami – a także pomagamy w uzyskaniu dotacji oraz finansowanie

Pomagamy naszym klientom w ekspansji na nowe rynki

Co możemy Ci zaoferować:

Kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności

Wsparcie doświadczonych księgowych oraz doradców podatkowych w ramach Grupy J.Dauman

Opracowanie długookresowej strategii biznesowej we współpracy ze specjalistami z Grupy J. Dauman

Stworzenie we współpracy ze specjalistami Grupy J. Dauman planu ekspansji i rozwoju działalności na terenie Wielkiej Brytanii

Przygotowanie gotowej struktury prawnej firmy zdolnej do rozpoczęcia działalności

Wsparcie w rozmowach z bankami, funduszami inwestycyjnymi oraz organami administracji publicznej

Fuzje i przejęcia

Transakcje to długotrwałe i skomplikowane przedsięwzięcia o istotnym znaczeniu biznesowym. Kluczowym dla Nas jest nie tylko wysoki poziom merytoryczny świadczonych przez Nas usług, ale również wnikliwe poznanie i zrozumienie istoty działalności biznesowej naszych Klientów. Proponujemy rozwiązania prawno-biznesowe, które pozwalają na osiągnięcie celów naszych Klientów w możliwie jak największym stopniu.
Czym się zajmujemy:

Prawno – biznesowym planowaniem i doradztwem przy wyborze modelu transakcji oraz przygotowaniem strategii transakcyjnej

Przeprowadzamy badanie due diligence

Przygotowujemy pełną dokumentację wymaganą do przeprowadzenia transakcji

Wspieramy i reprezentujemy naszych klientów w toku negocjacji

Co możemy Ci zaoferować:

Wsparcie w prowadzeniu fuzji i przejęć

Doradztwo przy transakcjach Private Equity oaz Venture Capital

Planowanie i realizacja transakcji handlowych

Przeprowadzenie badań due diligence

Wsparcie w negocjacjach

Przygotowanie dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia transakcji

Wsparcie Grupy J.Dauman w pozyskiwaniu inwestorów

Komercjalizacja nieruchomości

W celu doprowadzenia do stabilnej dochodowości nieruchomości na oczekiwanym poziomie należy przeprowadzić profesjonalną komercjalizację nieruchomości. Przeprowadzenie udanej komercjalizacji wymaga opracowania odpowiedniej strategii, która przyniesie wysoką efektywność. Zapewniamy rozwiązania prawno – biznesowe na każdym etapie realizowanej inwestycji od jej planowania, poprzez nabycie nieruchomości, proces inwestycyjno – budowlany, po komercjalizację. Proponujemy indywidualne podejście dopasowane do specyfiki prowadzonej inwestycji.
Czym się zajmujemy:

Przeprowadzamy due diligence nieruchomości a także audyty spółek celowych odpowiedzialnych za ich zakup

Przygotowujemy struktury prawne transakcji nabycia nieruchomości oraz plan finansowania inwestycji

Wspieramy naszych klientów w toku procesu inwestycyjnego związanego z robotami budowlanymi począwszy od etapu projektowego na uzyskaniu stosownych pozwoleń i odbiorów skończywszy

Świadczymy kompleksową obsługą prawną podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami

Reprezentujemy naszych klientów w toku postępowań sądowych związanych z procesem inwestycyjnym jak i również robotami budowlanymi

Co możemy Ci zaoferować:

Przeprowadzenie badania prawnego nieruchomości pod kątem możliwości realizacji inwestycji;

Opracowanie struktur korporacyjnych niezbędnych do zakupu nieruchomości w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć;

Obsługa procesu inwestycyjnego, w tym pomoc w uzyskaniu stosownych pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego;

Przygotowanie umów z pracowniami projektowymi dotyczącymi przygotowania stosownej dokumentacji oraz nadzoru autorskiego;

Przygotowanie umów o roboty budowlane zarówno z perspektywy inwestora, generalnego wykonawcy jak i podwykonawcy;

Reprezentacja w toku sporów związanych z nieruchomościami oraz umowami o roboty budowlane;

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami (asset management);

Restrukturyzacje i upadłości

Ryzyko zadłużenia w przedsiębiorstwie to kryzys, ale i szansa. Kompleksowe i racjonalne zarządzenie zadłużeniem przedsiębiorstwa stanowi podstawowy element kontynuacji jego działalności oraz płynności finansowej. Świadczymy kompleksowe wsparcie w zakresie modyfikacji struktury zobowiązań, przekształcenia sposobu lub czasu spłaty zadłużenia, reorganizacji zabezpieczeń czy restrukturyzację kosztów obsługi. Współpracujemy z ekspertami w dziedzinie rachunkowości i księgowości w celu dostarczenia naszym Klientom najszerszego pakietu usług zapewniającego najbardziej optymalne rozwiązania.
Czym się zajmujemy:

Przeprowadzamy analizy sytuacji ekonomicznej oraz prawnej przedsiębiorców pod kątem możliwości wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego

Wspieramy naszych klientów w podjęciu decyzji w zakresie złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego

Doradzamy naszym klientom pod kątem wyboru najwłaściwszego sposobu przeprowadzenia restrukturyzacji

Pomagamy w odzyskaniu zaległych należności od dłużników, a także uzgodnieniu warunków spłaty zobowiązań

Co możemy Ci zaoferować:

Doradztwo w zakresie najwłaściwszego sposobu przeprowadzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

Kompleksowa pomoc w przygotowaniu dokumentacji sądowej niezbędnej do zainicjowania postępowania restrukturyzacyjnego;

Wsparcie i reprezentację w toku postępowania restrukturyzacyjnego (m. in. restrukturyzacji miękkiej oraz twardej);

Bieżące doradztwo ekonomiczno-prawne związane z przygotowaniem i realizacją układu oraz planu spłaty;

Przygotowanie planów spłaty oraz projektów porozumień około układowych;

Zastępstwo w kontaktach z dłużnikami oraz wierzycielami a także reprezentację w kontaktach z radą wierzycieli;

Reprezentację członków organów zarządzających w toku postępowań sądowych związanych z roszczeniami wierzycieli;

We design stability
for your business’ growth