Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami

LONDYN

Craven House
40-44 Uxbridge Road
London W5 2BS

WARSZAWA

Park Avenue
Wspólna 70
00-687 Warsaw

KRAKÓW

Unity Tower
ul. Lubomirskiego 20
Piętro XVI
31 – 509 Kraków

J. Dauman Legal Kąkol Szymalski Sp. k., ul. Wspólna 70, V Piętro, 00 – 687 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, KRS – 0000981212, NIP 7011096705, REGON 522534460.

mapka