Konrad Kąkol

Adwokat, mediator. Doświadczenie zdobywał w kancelariach specjalizujących się w prawie gospodarczym i międzynarodowym oraz we współpracy z zagranicznymi podmiotami prowadzącymi działalność w branży konsultingowej.

Ekspert prawa spółek, transakcji M&A oraz prawa międzynarodowego. Praktykujący prawnik zagraniczny w Zjednoczonym Królestwie doradzający w zakresie angielskiego prawa korporacyjnego i handlowego podmiotom prowadzącym działalność na rynku Anglii i Walii.

Przeprowadził liczne projekty joint-venture z udziałem międzynarodowych inwestorów oraz kompleksowe procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Pomaga także podmiotom działającym w sektorze private equity oraz VC, w tym negocjowania i wykonywania umów inwestycyjnych oraz regulacji podmiotów zbiorowego inwestowania. Łączy znajomość prawa handlowego i prawa papierów wartościowych z wiedzą z zakresu rachunkowości oraz zagadnień finansowych.

Doświadczony praktyk międzynarodowego prawa handlowego. Obsługiwał wielomilionowe transakcje w sektorze wyrobów medycznych oraz surowców energetycznych, obejmujące zewnętrzne finansowanie bankowe oraz transport multimodalny.

Kakol

Konrad Kąkol

Partner Zarządzający, Adwokat

Wyksztacenie

Studia podyplomowe – Management Program in Corporate Finance na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Studia podyplomowe – prawo podatkowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Studia podyplomowe – zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

University of Cambridge – Diploma in English and European Union Law (British Law Centre)

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Najważniejsze projekty

Doradztwo prawne przy transakcjach dostawy wyrobów medycznych o łącznej wartości przekraczającej 40.000.000 euro wraz z obsługą akredytyw.

Doradztwo inwestycyjne w projektach i transakcjach alternatywnej spółki inwestycyjnej koinwestującej z Polskim Funduszem Rozwoju SA.

Doradztwo inwestycyjne i prawne w ramach procesu restrukturyzacji sektora energetycznego oraz utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego

Transgraniczne doradztwo inwestycyjne i prawne polskich inwestorów na terenie UK przy tworzeniu Enterprise Investment Scheme oraz współpracą z brytyjskimi funduszami inwestycyjnymi

Uzyskanie dla akcjonariusza precedensowego wyroku zasądzającego odszkodowanie za niewypłacenie dywidendy przez spółkę akcyjną.

Znajomość języków

Angielski