Jeremy Szymalski

Radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelariach prawnych, kancelarii notarialnej oraz w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Kieruje obsługą prawną podmiotów działających na rynku energetycznym przygotowując projekty umów, opinie i dokumentację wewnętrzną. Nadzoruje przygotowywanie dokumentacji w zakresie obrotu paliwami, gospodarki odpadami i w sektorze nieruchomościowym. Uczestniczy w procesach związanych z transformacją polskiego systemu energetycznego, prowadząc doradztwo prawne i inwestycyjne z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa kontraktowego. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sądowych w zakresie sektora energetycznego i gospodarki odpadami oraz pomoc w opracowaniu strategii zarządzania ryzykiem środowiskowym.

Doradza przedsiębiorcom z branży energetycznej w zakresie planowania oraz realizacji inwestycji typu Greenfield, ze szczególnym uwzględnieniem farm fotowoltaicznych , a także gospodarki odpadami i procesów związanych z magazynowaniem paliw.

Szymalski

Jeremy Szymalski

Partner, Radca Prawny

Wyksztacenie

Studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Szkoła Prawa Francuskiego organizowana przy współpracy Uniwersytetu w Orleanie oraz Uniwersytetu Jagiellońskim

Studia podyplomowe – prawo podatkowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Najważniejsze projekty

Przeprowadzenie procedury zwolnień grupowych w spółce Skarbu Państwa poprzedzone wielomiesięcznymi negocjacjami z ogólnopolskimi związkami zawodowymi, zakończone wypracowaniem wieloletniego porozumienia.

Doradztwo prawne w procesach związanych z konsolidacją aktywów węglowych sektora wytwórczego w Polsce i utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.