Prawo międzynarodowe

Specjalizacje

Jak możemy Ci pomóc?

Doradztwo Transakcyjne
Doradztwo Korporacyjne
Doradztwo Regulacyjne
Prawo Międzynarodowe

Handel międzynarodowy

Ekspansja na rynki zagraniczne jest oczywistym następstwem dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa na rynku krajowym. Specyfika dzisiejszych czasów oraz ogromna konkurencja na rynku międzynarodowym wiąże się jednak z licznymi zagrożeniami. Przemyślany plan, przygotowanie i realizacja ekspansji przy wsparciu doświadczonych doradców pozwoli na zminimalizowanie wszelkich ryzyk do minimum.
Czym się zajmujemy:

Przygotowujemy dla naszych klientów kontrakty w handlu międzynarodowym w oparciu o międzynarodowe warunki sprzedaży (Incoterms)

Pomagamy w zabezpieczeniu kontraktów poprzez akredytywy, rachunki escrow oraz cesje

Reprezentujemy naszych klientów w toku sporów związanych z zatrzymaniem towaru

Reprezentujemy naszych klientów przy windykacji należności

Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i licencji, a także środków na dofinansowanie inwestycji zagranicznych

Wspieramy naszych klientów przy weryfikacji pod kątem prawa spedycji i transportu, konwencji CRM

Co możemy Ci zaoferować:

Wsparcie w uzyskaniu odpowiednich certyfikatów oraz numeru EORI

Przygotowanie międzynarodowych umów dystrybucyjnych

Doradztwo doświadczonych agentów celnych w planowaniu importu oraz eksportu

Przeprowadzenie odpraw celnych towarów na terenie kraju

Pomoc w wynajęciu magazynów oraz linii dystrybucyjnych

Nadzór oraz wsparcie w toku procedur związanych z kontrolą i zatrzymaniem towaru

Transport i spedycja

Sektor usług w zakresie transportu i spedycji jest poddany szeregowi regulacji z zakresu krajowego oraz międzynarodowego prawa przewozowego i spedycyjnego. Zapewniamy Naszym klientom maksymalizację bezpieczeństwa świadczenia przez nich usług oraz wspieramy ich w osiąganiu wyznaczonych celów biznesowych oraz rozwoju działalności międzynarodowej.
Czym się zajmujemy:

Doradztwem w zakresie transportu i spedycji, zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym

Analizą prawną aktów wewnętrznych podmiotów, świadczących usługi transportowe na terenie kraju i za granicą

Doradztwem w zakresie uregulowań wynikających zarówno z prawa polskiego, unijnego, międzynarodowego

Co możemy Ci zaoferować:

Przygotowanie umów, regulaminów i ogólnych warunków świadczenia usług

Sporządzenie umów w zakresie przewozu i spedycji

Likwidację szkód raz realizację roszczeń wobec podwykonawców

Kompleksowe doradztwo przy uzyskiwaniu licencji i wymaganych pozwoleń

British desk

Doskonała znajomość porządku prawnego obowiązującego u danego Klienta, pozwoli zrozumieć tok myślenia naszych Klientów. Wyróżniamy się tym, że naszymi partnerem jest wiodąca firma doradcza w Zjednoczonym Królestwie, co z połączeniem, że znajomością tamtejszego systemu prawnego pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Czym się zajmujemy:

Pomagamy przedsiębiorcom w ekspansji na terenie Zjednoczonego Królestwa i wspieramy ich w rozwoju działalności

Doradzamy w zakresie wyboru najlepszej formy prowadzenia działalności

Zapewniamy naszym klientom wsparcie certyfikowanych księgowych z biurem w Londynie

Przygotowujemy umowy spółek, inwestycyjne oraz umowy wspólnego przedsięwzięcia dla podmiotów gospodarczy funkcjonujących na terenie Zjednoczonego Królestwa

Opracowujemy dokumentację korporacyjną oraz pracowniczą

Co możemy Ci zaoferować:

Pomoc w zbudowaniu struktur na terenie Wielkiej Brytanii

Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności zarówno pod kątem specyfiki branży jak i pod kątem podatkowym

Wsparcie w toku poszukiwania biura oraz rejestracji działalności na terenie Zjednoczonego Królestwa

Usługi doświadczonych i certyfikowanych księgowych (ACCA oraz AAT) posługujących się biegle zarówno językiem polskim jak i angielskim

Pośrednictwo w kontakcie z izbami handlowymi (Chamber of Commerce and Industry)

Przygotowanie umów regulujących funkcjonowanie spółek oraz wspólnych przedsięwzięć (m. in. shareholder’s agreement, articles of association, joint venture shareholder’s agreement, share purchase agreement)

Opracowanie Corporate governance (procesy, regulaminy pracy i wynagrodzeń, umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie oraz inne akty związane ze stosunkami pracy)

Międzynarodowe planowanie podatkowe

Celem każdego przedsiębiorstwa jest osiągniecie maksymalnego zysku przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń fiskalnych. Międzynarodowe planowanie podatkowe dostarcza przedsiębiorcom szeregu narzędzi i rozwiązań, umożliwiających wypracowanie możliwie najwyższych zysków w danych warunkach rynkowych.
Czym się zajmujemy:

Pomagamy zminimalizować ryzyka podatkowe

Wspieramy przy optymalizacji zysków kapitałowych i operacyjnych

Pomagamy zabezpieczyć majątek naszych klientów

Przygotowujemy zabezpieczenie transakcji w oparciu o profesjonalną analizę i dokumentację

Doradzamy przy planowaniu strategii podatkowej

Co możemy Ci zaoferować:

Doradztwo w zakresie tworzenia optymalnych z podatkowego punktu widzenia struktur holdingowych

Analizę planowanych projektów z perspektywy obciążeń fiskalnych

Analizę transakcji pod kątem oceny ryzyka zastosowania przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania i zabezpieczenia tych ryzyk

Przygotowanie analizy transakcji pod kątem zgodności z obowiązkami sprawozdawczymi

We design stability
for your business’ growth