Wydarzenia

Sukces w sukcesji – spotkanie warsztatowe

TC 12.10

Sukces w sukcesji – spotkanie warsztatowe

Sukces w sukcesji – Spotkanie warsztatowe

Słowo „sukcesja” rozumiane potocznie pewnie kojarzyć się może z dość popularnym serialem. Kiedy zapytam w kontekście biznesu, zapewne uzyskamy odpowiedź, że sukcesja to proces zmiany pokoleniowej w firmie rodzinnej. To zasadniczo prawda. Ale nie cała.

W J.Dauman Legal jesteśmy pionierami nieco innego podejścia. Wychodzimy z założenia, że zmiana pokoleniowa w firmie rodzinnej, to sukcesja wyłącznie w wąskim rozumieniu (sukcesja sensu stricto). Z sukcesją w szerokim ujęciu (sukcesja sensu largo) mamy do czynienia zawsze wtedy, gdy w danym podmiocie zachodzą zmiany związane z „wyjściem” z niej kluczowej dla danej organizacji osoby – nestora (w szczególności założyciela, czy głównego współwłaściciela). Mogą to oczywiście być firmy rodzinne, w których proces ten ma szczególne znaczenie i przebieg. Ale proces ten zachodzi również w innych firmach, jak choćby starupach na etapie ich sprzedaży przez założycieli, bądź wyjścia z przedsięwzięcia jednego z nich.

Ważnej jest też, że przez sukcesje nie należy rozumieć wyłącznie procesu mającego efekt w postaci przejęcia biznesu przez potomków nestora (sukcesorów). Czasami „wyjście” nestora z firmy oznacza dla niej inny scenariusz, jak chociażby znalezienie inwestora strategicznego, przy równoczesnym odpowiednim zabezpieczeniem tych, którzy z biznesu odchodzą i ich bliskich (na przykład poprzez powołanie fundacji rodzinnej). Tego typu rozwiązania należy również kwalifikować jako sukcesje w szerokim rozumieniu.

Między innymi o tych, ale też o innych aspektach sukcesji, będziemy rozmawiać na organizowanych 12.10.2023 r. przez Together Consulting, przy udziale J. Dauman Legal, bezpłatnych warsztatach „Sukces w sukcesji”.

Zapraszamy!